Vi khuẩn trong khoang miệng có thể gây ra chứng đau nửa đầu

Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy chỉ có một mối liên hệ giữa các vi khuẩn và chứng đau nửa đầu, chưa chứng minh rằng vi khuẩn có thể gây ra chứng đau nửa đầu. Các tác giả nghiên cứu cho biết, họ hy vọng rằng nghiên cứu của họ sẽ thúc đẩy nghiên cứu thêm về cách thức vi khuẩn đường miệng có liên kết với chứng đau nửa đầu.

vi-khuan-trong-khoang-mieng-co-gay-ra-chung-dau-nua-dau

Nghiên cứu cho thấy những người bị chứng đau nửa đầu có nhiều vi khuẩn tích tụ trong miệng của họ và làm thay đổi hóa chất nitrat, so với những người không có chứng đau nửa đầu. Một số thực phẩm gây ra chứng đau nửa đầu có chứa nitrat, như các loại thịt chế biến và các loại rau lá xanh, cũng như một số thuốc.

Trong nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã phân tích 172 mẫu miệng và gần 2.000 mẫu phân từ những người khỏe mạnh đã tham gia vào dự án American Gut, một trong những dự án khoa học lớn ở Hoa Kỳ.

Nhóm nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng có một lượng lớn các vi khuẩn trong miệng làm thay đổi nitrat có thể gây nhức đầu ở một số người. Những vi khuẩn này chuyển đổi nitrat thành oxit nitric, là loại hóa chất gây ra nhức đầu.

Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy chỉ có một mối liên hệ giữa các vi khuẩn và chứng đau nửa đầu, chưa chứng minh rằng vi khuẩn có thể gây ra chứng đau nửa đầu. Các tác giả nghiên cứu cho biết, họ hy vọng rằng nghiên cứu của họ sẽ thúc đẩy nghiên cứu thêm về cách thức vi khuẩn đường miệng có liên kết với chứng đau nửa đầu.

Đồng tác giả nghiên cứu Antonio Gonzalez đến từ Đại học California, San Diego, cho biết: “Nếu nitrat gây ra chứng đau nửa đầu, chúng ta nên cố gắng tránh nitrat trong chế độ ăn uống”.