Tag: vi khuẩn trong miệng

Vi khuẩn trong khoang miệng có thể gây ra chứng đau nửa đầu

Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy chỉ có một mối liên hệ giữa các vi khuẩn và chứng đau nửa đầu, chưa chứng minh rằng vi khuẩn có thể gây