Tag: trị liệu toàn diện cho da

Hướng dẫn cách chăm sóc da mặt sau khi lăn kim

Lúc này da rất mẫn cảm, do đó bạn tuyệt đối không sử dụng một sản phẩm chăm sóc da nào cả. Trong khoảng thời gian 3 ngày đầu này,