Tag: hyperhidrosis

Ra nhiều mồ hôi – Báo hiệu bệnh gì?

Bản thân tình trạng ra mồ hôi quá nhiều, còn gọi là chứng tăng tiết mồ hôi (hyperhidrosis), cũng là một bệnh do tuyến mồ hôi hoạt động quá mức.