Tag: Bộ não con người

Mất ngủ ảnh hưởng tới não như thế nào?

Một khu vực khác của não bị tổn thương khi thiếu ngủ là vùng hồi hải mã. Đây là khu vực quan trọng để lưu trữ những ký ức mới.