Tag: bệnh về mắt

74% trường hợp mù do đục thủy tinh thể

Hiện cả nước có 25 bệnh viện Mắt và khoa mắt thuộc bệnh viện đa khoa, với khoảng 2.000 bác sĩ nhãn khoa (tỷ lệ 21,5 người/ triệu dân) và