Tag: bà bầu

Có nên dùng bột ngũ cốc cho bà bầu ?

Ngũ cốc bà bầu nên được ăn trong các bữa nhất định trong ngày. Tránh dùng ngũ cốc bà bầu cho tất cả các bữa chính vì dù có nhiều